Průmyslové radiové dálkové ovládání

Úvod Produkty Tech. informace Reference KontaktSoupravy dálkového ovládání jsou vyráběny a dodávány v zákaznickém provedení, konfigurované dle konkrétního požadavku zákazníka. Přesto jsou některá provedení dodávána opakovaně a poměrně často, dokumentace jejich výběru je v souborech níže.
Poznámka : Údaj o napájecím napětí přijímače znamená možnost volby napětí při objednávce. Z důvodu zvýšení spolehlivosti není v přijímači umístěn přepínač pro volbu napětí, ale napětí je pevné - v návaznosti na požadavek je osazen transformátor s určeným primárním napětím.


Příklady provedení souprav


Jeřáb se třemi pohony 4-0-4 standard pdf
Jeřáb se třemi pohony 4-0-4 úprava ELDRO pdf
Jeřáb se dvěma kočkami/kladkostroji pdf
Jeřáb se dvěma zdvihy pdf
Jeřáb se třemi pohony 1-0-1 pdf
Jeřáb se třemi pohony 4-0-4 a drapákem pdf
Kladkostroj 2-0-2 pdf
Jeřáb se čtyřmi pohony 2-0-2 pdf
Jeřáb se čtyřmi pohony 4-0-4 pdf
Jeřáb se třemi pohony 4-0-4 pdf


Mohlo by se hodit

V ovladači lze použít i NiMH akumulátory s větší kapacitou pro prodloužení doby činnosti. Zajistit odpovídající nabíjení lze tak, že po ukončení nabíjení odpojením a opětovným připojením bude zahájen další nabíjecí cyklus. Po úplném nabití akumulátorů bude nabíjení ukončeno.Nastavení frekvence pdf
Jak na to ?Popis funkce a vybavení


Radiový přenos mezi ovladačem a přijímačem je realizován s vysokým stupněm zabezpečení, s přednostní obsluhou požadavku na nouzové zastavení.
Po aktivaci hřibového tlačítka ovladače obsluhou dojde k okamžitému zastavení všech pohonů a současně vypnutí jeřábu/ ovládaného zařízení. Hřibové tlačítko je po aktivaci aretováno a ovladač trvale vysílá nouzový signál bez ohledu na stav ostatních ovládacích prvků.
V přijímači je pro funkci nouzového zastavení určena dvojice bezpečnostních relé s nuceným vedením kontaktů.

Oba druhy ovladačů, tlačítkový DO-T i joystickový DO-K , jsou, kromě prvků pro ovládání pohonů a hřibovým tlačítkem nouzového zastavení, vybaveny uzamykatelným spínačem napájení ovladače, ovládacími prvky dalších provozních funkcí jeřábu/ ovládaného zařízení a indikačními prvky pro indikaci provozního stavu ovladače, stavu vybití napájecích akumulátorů a indikací jejich nabíjení.
Ovladače jsou napájeny interními akumulátory, automatický nabíjecí obvod je zabudován. Síťový napájecí zdroj pro nabíjení je součástí dodávky. V akumulátoru jsou použity běžně dostupné NiMH nabíjecí články velikosti AA ( R6, tužkové).
Ovladače jsou vybavovány, s cílem prodloužit provozní dobu po nabití akumulátorů, funkcí automatického vypnutí při nečinnosti - ovladač je uveden do stavu sníženého příkonu v případě, že obsluhou nebyl po dobu přibližně 10 minut zadán žádný povel. K opětovnému zapnutí ovladače dojde po aktivaci libovolného ovládacího prvku. V době, kdy je vysílač v režimu se sníženým příkonem, je jeřáb vypnut. V případě požadavku, s ohledem na provozní technologii, je možné tuto funkci zrušit.

Přijímač soupravy je umístěn na ovládaném zařízení. Pro připojení k návazným ovládacím obvodům je vybaven reléovými výstupy, které zahrnují osmnáct funkčních výstupů a dvěma výstupy nouzového vypnutí.
Za účelem výrazného zjednodušení připojení k ovládanému zařízení a úprav jeho ovládacích obvodů je přijímač vybavován, kromě základních, přídavnými funkcemi. Standardně je realizován výstup pro signalizaci zapnutí a pohybu jeřábu/ ovládaného zařízení. Běžně je dodáváno provedení s výstupem pro třetí stupeň, generovaným časově v přijímači, časté jsou i výstupy pro přemostění koncových spínačů pojezdů jeřábů a pro eldroregulaci.

Vzhledem k umístění přijímače na jeřábu a vzhledem k jeho přímému propojení s jeho obvody, je přijímač řešen s ohledem na odolnost proti působení nepříznivých vlivů, především proti vibracím a rázům, proti kolísání napájecího napětí, proti přepěťovým špičkám, ale také, u jeřábů často se vyskytujícím, krátkodobým výpadkům napájení způsobeným odskakováním sběračů troleje.
Odolnost proti rušivým elektromagnetickým polím je zvýšena použitím kovové skříňky. Skříňka s vysokým stupněm krytí zajišťuje i ochranu před vlivem prachu a vody.© 2010, Ing. Luděk Šaray